Hidravlični moduli

Visoko kvalitetni hidravlični moduli za krmiljenje kompleksnih strojev in naprav

Izdelujemo hidravlične module in polproizvode namenjene hidravličnimi sistemi srednjih in visokih pritiskov, ki omogočajo regulacijo mnogih strojev in naprav v različnih industrijah. Kot sistemski partner izdelujemo proizvode kot White-Label proizvajalec za znana globalna podjetja na področju hidravlike. Proizvodne tehnologije nam omogočajo proizvodnjo velikih serij kot tudi zelo malih serij in tako ponujamo zelo veliko število različnih variant proizvodov.

Moduli proizvedeni pri nas so 100% prekontrolirani in testirani na hidravličnih preizkuševališčih.