Kakovost izdelka je določena na začetku življenjskega procesa

Raziskave in razvoj

Podjetje se že vrsto let ukvarja z raziskavami in razvojem na področju pogonske tehnike. Ustanovljeno imamo raziskovalno-razvojno skupino, vpisano v evidenco Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

V podjetju imamo dve glavni smeri R&R oddelka. Prva je raziskovalni, kjer se ukvarjamo z raziskavami novih in izboljšanih geometrij strojnih elementov za prenos moči (zobniki, gredi ipd.), ter raziskovanje na področju materialnih karakteristik in povezovanja različnih tipov materialov (polimeri, kovina, sinter, kombinacije ipd.). Druga smer pa obsega področje razvoja, kjer se osredotočamo na sistemske pogonske rešitve na področju električne mobilnosti, industrije 4.0 in tovarne prihodnost, pametna mesta in stavbe, varnostne sisteme ter konstruiranje lastnih preizkuševališč za uporabo v raziskovalne namene, hkrati pa veliko vlagamo tudi v iskanje rešitev za zmanjšanje ogljičnega odtisa.

Obe področji se vseskozi prekrivata in dopolnjujeta, kar je glavni namen in koncept k stalnemu nadgrajevanju in izboljšanju izdelkov.

art lines
Gradimo znanje za prihodnost

Raziskave

Raziskovalno dejavnost izvajamo z metodami analitičnih in empiričnih pristopov. Analitično raziskujemo nove oblike ozobij, ki jih primerjamo z obstoječimi in raziskujemo, kje so možni največji preboji in doprinosi pri zmanjševanju uporabe materialov z usmerjenostjo k povečanju prenosa moči, kar se odraža v zmanjševanju ogljičnega odtisa.

Predvsem se usmerjamo na strojne elemente za prenos moči, pri katerih obstaja kar največ prostora k možnim izboljšavam, na primer optimiziramo geometrijo ozobij, kjer standardno in že dobro raziskano evolventno ozobje zamenjujemo z novim, tako imenovanim S-ozobjem. Poudarek je tudi na raziskovanju novih polimernih materialov v kombinaciji s kovinskimi materiali, predvsem ker so zelo malo raziskani in je deficit informacij. Kombinacija obeh pomembnih tematik vodi k napredku in možnosti koncipiranja izdelkov z manjšim ogljičnim odtisom ter skrbi za okolje z recikliranjem.

V podjetju imamo različno programsko opremo, s katero lahko izvajamo različne analize. Tu gre za komercialno in lastno programsko opremo (SolidWORKS Simulations, KISSsoft, KISSsys, Python ipd.), s pomočjo katere lahko izvajamo preračune, simulacije, analize in drugo za vse aktivnosti, ki se v podjetju izvajajo. Poleg tega izvajamo tudi analitične analize. Vse skupaj na koncu validiramo in potrjujemo s pomočjo testov in eksperimentov.

Zelo pomembno je, da imamo v podjetju lasten laboratorij s preskuševališči in merilno opremo, ki nam zagotavlja izvedbo kakovostnih eksperimentov, meritev in na koncu potrebne validacije testov, ki jih tudi zbiramo v podatkovno bazo. Ta se vseskozi nadgrajuje in jo uporablja tudi razvojna ekipa pri koncipiranju, snovanju in konstruiranju novih izdelkov in sistemov. V laboratoriju imamo tako opremo za eksperimente na področju pogonske tehnike, testiranje osnovnih zobnikov z različnimi parametri, meritve vibro-akustičnih lastnosti izbranih izdelkov in strojnih elementov. Testi se izvajajo v skladu z mednarodnimi smernicami (na primer VDI), kar pomeni, da lahko tovrstne meritve tudi primerjamo z rezultati ostalih raziskovalnih ekip po svetu, ki delujejo na podobnih področjih.

Prav tako smo na raziskovalnem področju glavni koordinator nacionalnega projekta na področju raziskav polimernih materialov in uporabe teh v končnih aplikacijah (z akronimom projekta MAPgears). V projektu sodeluje šest raziskovalnih partnerjev in podjetij ter raziskovalnih institucij.

Na področju raziskav je naša razvojno-raziskovalna skupina tudi zelo dejavna na področju strokovno-znanstvenega udejstvovanja v strokovno-znanstvenih revijah z mednarodno veljavo, kar je zavedeno tudi v Cobissovi bibliografiji.

Naše raziskave so usmerjene na odkrivanje novih tehnično polimernih izdelkov in inovativnih oblik zobnikov za najboljše pogonske rešitve.

Z razvojem lastnega algoritma in preizkuševališč lahko karakteriziramo ustreznost polimernih materialov in različnih profilov geometrij zobnih blokov za izbrane aplikacije, kar je glavna smernica na področju kakovosti za napredne razvoje sistemov za prenos energije.

 • Testiranje življenjske dobe polimernih zobnikov z različnimi profili zobnih blokov.
 • Razvoj lastnih oblik pogonskih sklopov (S-zobnik).
 • Testiranje življenjske dobe polimernih zobnikov po smernicah VDI2736.
 • Karakterizacija obrabe zobnikov.
 • Obdelava rezultatov v programu KISSsoft (Plastic Manager) in pridobivanje Wohlerjevih krivulj.
 • Tesno sodelovanje z raziskovalnimi partnerji na področju materialov, tehnologije, testiranja, simulacij.
art lines
Učinkovito projektno vodenje

Inženiring mehatronskih sistemov po meri

Kjer raziskovalni rezultati utirajo pot novim trendom v industriji.

Raziskave so baza izkušenj, testov, inovacij, ki pokažejo potenciale za prihodnost. Kot sistemski partner na področju pogonske tehnike svoje inovacije skozi projektni cikel, od razvoja do serijske proizvodnje, integriramo v nove izdelke in tako kupcem nudimo le najboljše izdelke.

Pravi način za najboljše rešitve

Od ideje do izdelka

Projektno vodenje »Closed Loop« z jasno usmeritvijo: doseganje največje učinkovitosti izdelka

Za znane kupce prevzamemo projekte, ki so šele na začetku, torej samo z osnovno idejo o končnem izdelku, in jih skupaj s kupcem realiziramo.

Koraki ki jih opravimo skupaj na tej poti so: raziskave, koncept, razvoj izdelka, izdelava prototipov, testiranje, razvoj proizvodne tehnologije, industrializacija in montaža izdelka z integriranim testiranjem delovanja.

Ključna faza definiranja karakteristike in kakovosti

Lastni razvoj

Podjetje je osredotočeno na razvoj novih, vedno boljših izdelkov, za katerimi stoji močna ekipa strokovnjakov.

Razvojna dejavnost je naša glavna dejavnost, ki ji namenjamo veliko sredstev. Osredotočamo se na razvoj inovativnih mehatronskih rešitev, ki temeljijo na našem osnovnem znanju, ki ga gradimo že desetletja. Mehanske sisteme nadgrajujemo v celovite mehatronske sisteme, ki so pametno regulirani.

Razvojna dejavnost je razdeljena na dve glavni področji, razvoj pogonskih sistemov za znane poslovne partnerje in sistemov za prosti trg. Glavne aktivnosti razvoja v podjetju potekajo na področjih električne mobilnosti, tovarn prihodnosti in industrije 4.0, pametnih mest in stavb, varnostnih sistemov, električnih orodij ter malih gospodinjskih aparatov.

Izračuni, virtualizacije in simulacije so osnova naprednih konceptov oblikovanja inteligentnih pogonskih sistemov. Premoremo profesionalno laboratorijsko in merilno opremo za razvoj pogonskih sistemov najboljše kakovosti.

art lines

Izmerimo lahko:

 • Rotacije (absolutne in postopne)
 • Čas
 • Vibracije
 • Hrup
 • Temperaturo
 • Deformacije
 • Pretok in tlak
 • Mikroskopske prikaze
 • Dimenzije (skeniranje)
 • Površine (az, Ma)
 • Trdoto (Hv, Ab, Hrc)
 • Oblike (3D)
 • Pogonske dimenzije (3D, dvojni bok)
 • Električne karakteristike (V, A)

Cilj podjetja je izdelati vrhunske pogonske sisteme z zmanjšanim volumnom, manjšo porabo materiala, nižjo hrupnostjo in novo geometrijo zob, ki kljub manjši dimenziji prenaša enakovredne obremenitve.

V korak z napredkom

Sodelovanje

Krepimo sodelovanja in delimo znanje z univerzami, fakultetami, inštituti in ostalimi partnerskimi podjetji na področju razvoja, raziskav, konstruiranja in zasnov, proizvodnje in tehnologije ter simulacij, vizualizacij in preračunov (analize VDI , CFD in FEM).

Podjetje se veliko povezuje z ostalimi strokovnjaki na sorodnih področjih in tako v partnerstvih razvijamo nove inovativne rešitve.

art lines
Od razvijalca opreme do serijskega proizvajalca

Lastne proizvodne tehnologije

Znotraj podjetja razvijamo lastne tehnologije, avtomatizacijo procesov in montažne linije s končno kontrolo izdelkov.

Razvoj izdelka je le prvi del življenjskega cikla in bi brez kakovostne proizvodnje bil sam sebi namen. Zato našim kupcem nudimo kakovostno izdelavo razvitih izdelkov na najsodobnejših tehnologijah s ciljem proizvodnje »zero defect«.

V začetkih svojega obstoja smo bili pionirji na področju razvoja namenske proizvodne opreme, saj smo razvijali stroje za serijsko proizvodnjo ozobljenja. S tem velikim »know-how« še danes prednjačimo na področjih avtomatizacije, naprednih tehnologij kot tudi »dedicated« montažnih in testnih procesov.

Obvladamo številne tehnologije. Vse naše tehnologije so avtomatizirane in izdelane z namenom proizvajanja najnatančnejših izdelkov v mikronskih natančnostih.

art lines

Tehnologije znotraj podjetja:

 • Brizganje plastike
 • Brizganje plastike na kovino
 • Ultrazvočno varjenje
 • Barvanje
 • Montaža
 • 100 % funkcijski test
 • Merilni laboratorij
 • Struženje
 • Rezkanje
 • Rezkanje zobnikov
 • Powerskiving
 • Obdelava z izvlekom (igla)
 • Rebričenje
 • Raziglevanje
 • Kovanje
 • Toplotna obdelava
 • Peskanje zobnikov
 • Struženje v trdo
 • Brušenje
 • Honanje
 • Ravnanje
Koncipiranje osnovnih proizvodnih procesov

Razvoj tehnologije, sestavnih linij, testiranje in avtomatizacija procesov

 • CAD/CAM
 • Koncipiranje namenske proizvodne opreme
 • Avtomatizacija procesov
 • Po meri izdelane montažne linije in testna mesta
art lines
Faza realizacije projekta

Serijska proizvodnja

Brezhiben proizvodni proces predstavljata natančno planiranje in odlična komunikacija s kupci in dobavitelji po vsem svetu.

Proizvodne enote podjetja stremijo k 100-odstotnim dobavam in proizvodnji »zero defect«. Uspešnost proizvodnje potrjujejo stalna rast poslovanja, rast projektov pri obstoječih kupcih in konstantno osvajanje novih kupcev.

Podjetje je v svoji zgodovini delovanja prejelo številne nagrade na področju inovativnosti, rednih dobav, fleksibilnosti in kakovosti izdobav.

art lines
Filozofija O PPM

Kakovost

Naša politika kakovosti temelji na strategiji razvoja podjetja.

Standard ISO 9001 smo pridobili leta 2000. Ustrezna okoljevarstvena politika ima pri nas visoko raven. Potrditev je standard ISO 14001 iz leta 2006.

Znotraj podjetja imamo merilne laboratorije in opremo, ki nam omogočajo kakovostno nadzorovanje kakovosti ter validacije izdelkov.

art lines