Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica je podelila regionalna priznanja za leto 2017

Podjetje Podkrižnik je za »Pametni aktuator za nadzor varnosti v velikih prezračevalnih sistemih« prejelo srebrno priznanje.

Bodite obveščeni

Druge objave