Razvoj prilagodljivih električnih pogonov plovil (PELEPP)

 

Pogodba o dodelitvi sredstev št. P-RRI-NOO/00007 v okviru Javnega razpisa »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE NOO«

Projekt »RAZVOJ PRILAGODLJIVIH ELEKTRIČNIH POGONOV PLOVIL«

Višina sofinanciranja »200.284,42 EUR«

Konzorcijski partnerji PODKRIŽNIK D.O.O., LXNAV D.O.O. IN REC D.O.O.

Bodite obveščeni

Druge objave