Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica je podelila regionalna priznanja za leto 2018

Podjetje Podkrižnik je za »Inteligentni pogon za avtomatizirano manipulacijo senčil« prejelo zlato priznanje.

Bodite obveščeni

Druge objave