Spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji

Podjetje je bilo uspešno na javnem razpisu za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (kratica javnega razpisa: JR INVEST2022-NOO)« s projektom:

»Trajnostne investicije Podkrižnik« v obdobju od septembra 2022 do junija 2025.

Namen projekta je v proizvodni lokaciji v Nazarjah vzpostaviti novo tehnološko linijo za obdelavo kovin. V okviru investicije bo podjetje razširilo proizvodne kapacitete. Izvedla se bo investicija v nabavo nove visokotehnološke opreme, s čemer bo omogočena širitev obstoječe dejavnosti podjetja. Naložba zajema nakup opredmetenih osnovnih sredstev za širitev zmogljivosti poslovanja in optimizacijo tehnološkega procesa izdelave obstoječih in novih izdelkov v proizvodnji. Predmet projekta je tudi nabava polnilnih postajah za električna kolesa in električne avtomobile, s čemer bodo omogočili uporabo električnih vozil tako za službene kot tudi osebne namene zaposlenih.

 

Cilj investicije je optimizacija tehnološkega procesa izdelave obstoječih in novih izdelkov v proizvodnji.

 

Skupna vrednost projekta znaša 3.524.912,06 EUR. Pogodbena vrednost v obliki subvencije znaša 907.999,99 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz naslova sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost s proračunske postavke 221475 – C3K9IC Spodbujanje investicij po ZSInv za pametno, trajnostno in vključujočo rast NOO – MGRT.

Povezava na enotno spletno mesto Načrta za okrevanje in odpornost: noo.gov.si.

Povezava na portal evropskasredstva.si.

Bodite obveščeni

Druge objave