Komuniciranje sofinanciranih projektov iz evropskih skladov

Nacionalna mreža komunikatorjev INFORM-SI, ki bdi nad komuniciranjem sofinanciranih projektov iz evropskih skladov, je 15. junija 2022 pripravila okroglo mizo Evropska sredstva in projekti – sinergije na področju komuniciranja. Svoje izkušnje, dobre prakse in predloge dobrega komuniciranja projektov, izvedenih s pomočjo sredstev, ki jih prispeva Evropska unija, so predstavili vodja Zavoda za kulinariko in turizem Dobrote Dolenjske Špela Smuk, vodja Europe Direct Koper – Capodistria Mario Benkoč, vodja Razvojno projektne pisarne v Mestni občini Novo mesto Peter Geršič in direktor razvoja v podjetju Podkrižnik d. o. o. dr. Simon Kulovec.

Okrogla miza, ki je potekala v prostorih Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in jo je vodila Marjanca Scheicher, je postregla z zanimivimi praksami komuniciranja naložb, investicij in projektov, za katere so upravičenci pridobili evropska sredstva. Mario Benkoč je razkril več o dejavnostih, ki jih organizira točka Europe Direct Koper – Capodistria za mlade – tako razne dogodke po Obali kot tudi na družbenih omrežjih, kot so pogovorni večeri s prenosom v živo Cafe Evropa pa tudi projekt Zelena kohezija, v okviru katerega so na RTV Slovenija ozaveščali o razvoju in zaščiti okolja. Špela Smuk je predstavila nadvse zanimiv projekt Dobrote Dolenjske, za katerega sta LAS Dolenjske in Bele krajine ter LAS Suhe krajine, Temenice in Krke pridobila sredstva za več projektov tako iz regionalnega kot kmetijskega sklada, o projektu pa seznanjajo tudi mlade, med drugim na Kmetijski šoli Grm in okoliških vzgojno-izobraževalnih zavodih. Evropska sredstva pa poleg tega, da vplivajo na trajnostni razvoj podeželja, med drugim izboljšujejo tudi kakovost življenja ljudi v mestih. To je razkril Peter Geršič iz Mestne občine Novo mesto. Po njegovi oceni bi morali prejemniki evropskih sredstev v komunikaciji z javnostjo poudarjati skupno vizijo in skupen cilj projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi, ki ne izboljšujejo življenja le peščici ljudi, temveč imajo mnogo širši vpliv tako na občino, občane, gospodarstvo ter celo regijo. Temu mnenju se je pridružil tudi dr. Simon Kulovec iz podjetja Podkrižnik d. o. o., ki se med drugim osredotoča na sistemske pogonske rešitve na področju električne mobilnosti in industrije 4.0. »Pridobiti evropska sredstva je uspeh,« je poudaril.

 

 

 

 

 

Bodite obveščeni

Druge objave